Tondelier - een woonplek in Gent

Tondelier is een toekomstig woonproject van Stad Gent en Tondelier Development NV. De wijk wordt gebouwd op de site van een voormalige gasfabriek en maalderij De Nieuwe Molens, middenin de Gentse Rabotwijk. De wijk moet een verrijking betekenen voor de stad, een voorbeeldproject waar de Gentenaars trots op kunnen zijn. Het is de bedoeling dat Tondelier een plek worden waar het aangenaam is om te wonen en te leven, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de mensen uit de omliggende wijken. Het project bestaat vier uit bouwvolumes met verschillende soorten woningen. Appartementsgebouwen worden afgewisseld met herenhuizen en kleinere woningen. Daarnaast komt er ook een park en kantoorruimte.

De totale ontwikkeling van van de wijk zal tien jaar in beslag nemen, in vijf fases van telkens twee jaar. Er wordt dus verwacht dat het project helemaal af is tegen 2024. DIFT werkt aan de wijkcommunicatie voor dit project, om Tondelier zijn plek te geven in de buurt en in de stad.

Het creatief idee

Een wijk gaat over mensen. Dat zet DIFT in de verf. Met frisse kleuren én gezichten. Voor de online communicatie en de communicatie op de site zijn DIFT en Tondelier op zoek gegaan naar de gezichten van Tondelier. We maakten de portretten die je vanaf nu terugvindt aan de Gasmeterlaan, de Elsstraat en de Muishondstraat in Gent.

Wil je meer weten over dit project? Yves kan je alles vertellen. 

Heb jij ook een project voor ons? Stuur een mail naar Bert.

Tondelier

Share