Disclaimer & cookieverklaring

Deze website is eigendom van DIFT

DISCLAIMER

Contactgegevens

DIFT BV
Gordunakaai 85
9000 Gent

Adres maatschappelijk zetel

DIFT BV
Gordunakaai 85
9000 Gent

Telefoon: 09 220 78 28
E-mail:
dingdong@dift.be
Ondernemingsnummer:
BTW BE 0848.501.758 

DIFT is onderdeel van Billie Bonkers
De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DIFT of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DIFT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DIFT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DIFT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DIFT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DIFT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

DIFT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?

Wat zijn cookies?

DIFT bvba maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen worden wanneer u deze website bezoekt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Welke cookies?

Sommige cookies zijn essentieel voor het goede gebruik van deze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Andere cookies zijn niet levensnoodzakelijk.

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies vergemakkelijken het gebruik van de website, analytische cookies geven ons inzicht in gebruikersgedrag en advertising cookies worden gebruikt door een advertentieplatformen.

Cookies uitschakelen

Gebruikers kunnen de installatie van cookies weigeren via de browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Heb je vragen of opmerkingen over deze cookieverklaring? Contacteer ons.

Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen
Contact